Hledat

Již popáté jsme dárci
pro renovace a instalace
Babyboxů nové generace.

 Nibe.cz

TČ Země - voda s plošným kolektorem

Pokud chcete bližší informace o produktech, klikněte na některý z nabídky:

NIBE F1145, F1245, F1126, F1226, F1345, F1355

NOVINKY:
F1155 - s proměnlivým výkonem 1,5 - 6 kW a 4 - 16 kW
F1255
- s proměnlivým výkonem 1,5 - 6 kW a 4 - 16 kW s vestavěným nerezovým zásobníkem na ohřev TV o objemu 180 l

 

Tepelná čerpadla využívající jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě

Ve výparníku (výměníku tepla) dochází k přenosu energie z primárního média do chladiva. Chladivo získáním tepla z primárního média přechází do plynného stavu a přechází do kompresoru, kde je stlačeno a tím se dále zvýší jeho teplota. V kondenzátoru (výměníku tepla) se chladivo ochladí a přejde opět do kapalného stavu. Jeho energie se zde předala topnému médiu, které slouží k vytápění, systému ohřevu vody nebo ohřevu vzduchu. Expanzní ventil reguluje průtok chladiva okruhem a udržuje tak tlakový rozdíl mezi jeho vysokotlakou a nízkotlakou částí.