Hledat

  • Hledáme nové kolegy

    15.3.2022

    Do našeho týmu hledáme nové zaměstnance na plný úvazek viz Nabídka práce

  • Aktuální ceník

    1.11.2021

    Na aktuální ceník se můžete podívat ZDE.

Již popáté jsme dárci
pro renovace a instalace
Babyboxů nové generace.

 Nibe.cz

TČ Vzduch - voda s vnější jednotkou

Pokud chcete bližší informace o produktech, klikněte na některý z nabídky:

Vzduch - voda s vnější jednotkou a proměnlivým výkonem NIBE Split 6, Split 8, Split 12, Split 16
(Split 6 = 1,5 - 6 kWh, Split 8 = 3,5 - 8 kWh, Split 12 = 3,5 - 12 kWh, Split 16 = 4 - 16 kWh)

Vzduch - voda s vnejší jednotkou NIBE
F2040 - s proměnlivým výkonem do 6, 12 a 16 kW
F2120 - 8, 12, 16 a 20 kW - proměnlivý výkon kompresoru + třífazové připojení včetně invertoru, topný faktor >5

Systémové jednotky:
VVM 225 - pro řadu F2040-6/8, F2120-8
VVM 310 - pro řadu F2030 + F2040
VVM 320 - pro řadu F2030 + F 2040
VVM S320 - pro řadu F2040-6/8/12, F2120-8/12/16
VVM 500 - pro řadu F2030 + F2040 + F2300
HK 200M - pro řadu F2030 + F2040 + F2120/8+12+16
LUCIE 200/8-12 - pro řadu AMS 10-8+12
LUCIE 200 - /8-12 Split+
BA-SVM10-200/E12


Řídící jednotky:
SMO 20 - pro řadu F2040, F2120, Split
SMO 40 - pro řadu F2040, F2120, Split
SMO S40 - pro řadu F2040, F2120, Split


Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu.

Tato tepelná čerpadla jsou určena pro umístění venku a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory. Tak získáme kompletní vytápěcí systém s vynikajícím vlastnostmi.

Funkce tepelného čerpadla

K přenosu tepelné energie ze vzduchu do chladiva dochází ve výparníku. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku přijme chladivo energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu.

Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota.

Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu.

Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota.

Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.